TATRAMEL, s.r.o.

Starý Smokovec 45,
Vysoké Tatry 062 01

TATRAMEL, s.r.o.

Starý Smokovec 45,
Vysoké Tatry 062 01

IČO: 36 462 101

email: tatramelky@tatramelky.sk